Chọn DC – Hệ điều hành

CentOs: Bản CentOS 6.7 và CentOS 7.0

300K mỗi tháng
$99.99
1vCore CPU
1GB RAM
20GB SSD Disk
1 Public IP
Unlimited Bandwidth
500 Mbps Network
Support 24/7
Đăng Ký
450K mỗi tháng
$99.99
1vCore CPU
2GB RAM
30GB SSD Disk
1 Public IP
Unlimited Bandwidth
500 Mbps Network
Support 24/7
Đăng Ký
600K mỗi tháng
$99.99
2vCore CPU
2GB RAM
40GB SSD Disk
1 Public IP
Unlimited Bandwidth
500 Mbps Network
Support 24/7
Đăng Ký
900K mỗi tháng
$99.99
2vCore CPU
4GB RAM
60GB SSD Disk
1 Public IP
Unlimited Bandwidth
500 Mbps Network
Support 24/7
Đăng Ký
1.740K mỗi tháng
$99.99
4vCore CPU
8GB RAM
100GB SSD Disk
1 Public IP
Unlimited Bandwidth
500 Mbps Network
Support 24/7
Đăng Ký

Ubuntu: Bản Ubuntu 14.04; Ubuntu 15.04 và Ubuntu 16.04

300K mỗi tháng
$99.99
1vCore CPU
1GB RAM
20GB SSD Disk
1 Public IP
Unlimited Bandwidth
500 Mbps Network
Support 24/7
Đăng Ký
450K mỗi tháng
$99.99
1vCore CPU
2GB RAM
30GB SSD Disk
1 Public IP
Unlimited Bandwidth
500 Mbps Network
Support 24/7
Đăng Ký
600K mỗi tháng
$99.99
2vCore CPU
2GB RAM
40GB SSD Disk
1 Public IP
Unlimited Bandwidth
500 Mbps Network
Support 24/7
Đăng Ký
900K mỗi tháng
$99.99
2vCore CPU
4GB RAM
60GB SSD Disk
1 Public IP
Unlimited Bandwidth
500 Mbps Network
Support 24/7
Đăng Ký
1.740K mỗi tháng
$99.99
4vCore CPU
8GB RAM
100GB SSD Disk
1 Public IP
Unlimited Bandwidth
500 Mbps Network
Support 24/7
Đăng Ký

Ubuntu: Bản Ubuntu 14.04; Ubuntu 15.04 và Ubuntu 16.04

300K mỗi tháng
$99.99
1vCore CPU
1GB RAM
20GB SSD Disk
1 Public IP
Unlimited Bandwidth
500 Mbps Network
Support 24/7
Đăng Ký
450K mỗi tháng
$99.99
1vCore CPU
2GB RAM
30GB SSD Disk
1 Public IP
Unlimited Bandwidth
500 Mbps Network
Support 24/7
Đăng Ký
600K mỗi tháng
$99.99
2vCore CPU
2GB RAM
40GB SSD Disk
1 Public IP
Unlimited Bandwidth
500 Mbps Network
Support 24/7
Đăng Ký
900K mỗi tháng
$99.99
2vCore CPU
4GB RAM
60GB SSD Disk
1 Public IP
Unlimited Bandwidth
500 Mbps Network
Support 24/7
Đăng Ký
1.740K mỗi tháng
$99.99
4vCore CPU
8GB RAM
100GB SSD Disk
1 Public IP
Unlimited Bandwidth
500 Mbps Network
Support 24/7
Đăng Ký

Fedora: Bản Fedora 21 và Fedora 22

300K mỗi tháng
$99.99
1vCore CPU
1GB RAM
20GB SSD Disk
1 Public IP
Unlimited Bandwidth
500 Mbps Network
Support 24/7
Đăng Ký
450K mỗi tháng
$99.99
1vCore CPU
2GB RAM
30GB SSD Disk
1 Public IP
Unlimited Bandwidth
500 Mbps Network
Support 24/7
Đăng Ký
600K mỗi tháng
$99.99
2vCore CPU
2GB RAM
40GB SSD Disk
1 Public IP
Unlimited Bandwidth
500 Mbps Network
Support 24/7
Đăng Ký
900K mỗi tháng
$99.99
2vCore CPU
4GB RAM
60GB SSD Disk
1 Public IP
Unlimited Bandwidth
500 Mbps Network
Support 24/7
Đăng Ký
1.740K mỗi tháng
$99.99
4vCore CPU
8GB RAM
100GB SSD Disk
1 Public IP
Unlimited Bandwidth
500 Mbps Network
Support 24/7
Đăng Ký

Windows Server: Bản dùng thử 2008 R2 Enterprise; 2012 R2 Standard; 2012 R2 DC.

300K mỗi tháng
$99.99
1vCore CPU
1GB RAM
20GB SSD Disk
1 Public IP
Unlimited Bandwidth
500 Mbps Network
Support 24/7
Đăng Ký
450K mỗi tháng
$99.99
1vCore CPU
2GB RAM
30GB SSD Disk
1 Public IP
Unlimited Bandwidth
500 Mbps Network
Support 24/7
Đăng Ký
600K mỗi tháng
$99.99
2vCore CPU
2GB RAM
40GB SSD Disk
1 Public IP
Unlimited Bandwidth
500 Mbps Network
Support 24/7
Đăng Ký
900K mỗi tháng
$99.99
2vCore CPU
4GB RAM
60GB SSD Disk
1 Public IP
Unlimited Bandwidth
500 Mbps Network
Support 24/7
Đăng Ký
1.740K mỗi tháng
$99.99
4vCore CPU
8GB RAM
100GB SSD Disk
1 Public IP
Unlimited Bandwidth
500 Mbps Network
Support 24/7
Đăng Ký

* Giá trên chưa bao gồm 10% VAT. Áp dụng cho tất cả các Server khởi tạo mới hoặc gia hạn/nâng cấp.

Addons

Đăng ký tài khoản CMC Cloud
hoàn toàn miễn phí

Khởi tạo máy Chủ Ảo (Virtual Machine – VM) mới trong 30 giây

Có thể khởi tạo ngay VM mới theo yêu cầu với tài khoản CMC Cloud

Hỗ trợ tối ưu 24/7

Nhận hỗ trợ tốt nhất 24/7 với hệ thống Hotline, Ticket và Live Chat

Bạn đã sẵn sàng? Đăng ký ngay!

Bạn đã có tài khoản CMC Cloud? Đăng nhập

Đăng ký nhận tư vấn